Tagalog

Tagalog

Tungkol kay Bob Dhillon:
* Nagpunta siya dito sa America sa edad na 17, lumipat sa San Jose noong taon 1964
* Sa sariling pagsisikap, nagtapos siya ng pagaaral sa SJSU ng Industrial Engineering na kurso.
* MBA mula sa Santa Clara University
* 44 na taon kasal, may 2 anak at 3 apo
* Maagang nakapasok ng trabaho sa Amdahl Corporation bilang engineer at Department Manager
* Matagumpay na Realtor sa loob ng 30 taon
* Nagsilbi sa siudad ng San Jose bilang San Jose Planning Commissioner sa loob ng pitong taon, at Chairperson
sa loob ng dalawang taon
* Nagsilbi sa Airport Noise Monitoring Committee, Community Action and Price Grant Committee
* Nagsilbi sa United Neighborhoods of Santa Clara County Board
* Boluntaryo sa Boy Scouts

Lagi kong uunahin ang mga isyu tungkol sa kapaligiran. Bilang inyong Councilmember, gagawin ko ang bahagi ko
para mabawasan ang trapiko sa kapaligirian, dahlin ang BART sa downtown, magbangon ng Mabury/101 rampa, maglaan ng kayaman para sa pagpapanatili ng mga kalsada, mapayapang trapiko, ipakilala sa kapaligiran ang “neighborhood watch program” or pangangalaga ng kapwa, bawasan ang response time pang emergency, bawasan ang mga walang kabahayan, ayusin ang proseso sa pagkuha ng mga permits o lisensya, tiyakin na maasahan at malinis ang ating suplay ng tubig at electrisidad, may sapat na panustus para sa mga parks, trails at library at palakasin ang samahan pang lipunan at pataasin ang moralidad ng mga empleado o trabahador.
Binigyan ako ng America at ng aking pamilya ng pagkakataon para magtagumpay. Balak kong ibigay ng buong puso ang aking serbisyo para maitaas ang kalidad ng buhay natin ngayon at sa mga susunod na residente.

Iboto po ninyo sa Bob Dhillon o kaya para
malaman pa ang iba bisitahin
lang po ang
www.bobdhillon.com